hỗ trợ trực tuyến
thống kê
đang xem : 28 lượt truy cập : 63.068
thông tin tài khoản

Tài Khoản Ngân Hàng:

Chủ tài khoản: NGUYỄN THÀNH NGHĨA

______________________

Ngân Hàng Phương Đông ( OCB)
Phòng Giao Dịch: Xóm Mới, Quận:Gò Vấp
Số Tài Khoản : 0012.1000.0052.9001

______________________

Ngân Hàng SACOMBANK Chi Nhánh Gò Vấp

Phòng Giao Dịch Xóm Mới
Số Tài Khoản: 0600.5981.2214

______________________

Ngân Hàng Á Châu (ACB) Chi Nhánh Văn Lang

Số Tài Khoản: 157.708.719
______________________

Ngân Hàng BIDV Chi Nhánh Bắc Sài Gòn

Số Tài Khoản: 313-10-00-060409-5
 

Bình Ngâm Rượu Yongcheon(HQ) :: Dáng Trụ 7.5 lít - FIT82
Dáng Trụ 7.5 lít - FIT82
giá bán 790.000

 

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều Cao 80 cm
Đường kính miệng 11 cm
Thể tích 7.5 lít
sản phẩm cùng danh mục

Đường kính miệng 34.5 cm
giá bán : 2.430.000

Đường kính miệng 19.5 cm

Đường kính miệng 19.5 cm
giá bán : 2.175.000

Đường kính miệng 19.5 cm

Đường kính miệng 19.5 cm

Đường kính miệng 19.5 cm

Đường kính miệng 19.5 cm

Đường kính miệng 19.5 cm

Đường kính miệng 19.5cm
giá bán : 1.050.000

Đường kính miệng 13.5cm

Đường kính miệng 13.5cm

Đường kính miệng 12 cm

Đường Kính Miêng 12cm

Đường kính miệng 12cm

Đường Kính Miêng 12cm

Đường kính miệng 11.9cm

Đường kính miệng 13.5cm

Đường kính miệng 13.5cm

Đường kính miệng 11.9cm

Đường kính miệng 13.5cm

Đường kính miệng 13.5cm

Đường kính miệng 13.5cm

Đường kính miệng 11.9cm

Đường kính miệng 13.5cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 13.5cm

Đường kính miệng 13.5cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 23.2cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 23.2cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 23.2cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 16.3cm

Đường kính miệng 8.5cm
giá bán : 1.250.000

Đường kính miệng 16.3cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 16.3cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 16.3cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 12.5cm

Đường kính miệng 8.5cm
giá bán : 5.950.000

Đường kính miệng 28.5cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 19.5cm

Đường kính miệng 19.5cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 34.5 cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng : 28.5 cm

Đường kính miệng 3.9cm

Đường kính miệng 3.9cm

Đường kính miệng 3.9cm

Đường kính miệng 3.9cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 6.6cm

Đường kính miệng 6.6cm

Đường kính miệng 6.6cm

Đường kính miệng 6.6cm

Đường kính miệng 8.2cm

Đường kính miệng 8.2cm

Đường kính miệng 8.2cm

Đường kính miệng 11.8cm

Đường kính miệng 11.8cm

Đường kính miệng 11.8cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 8.1cm

Đường kính miệng 8.1cm

Đường kính miệng 7.4cm

Đường kính miệng 7.4cm

Đường kính miệng 5.9cm

Đường kính miệng 5.9cm

Đường kính miệng 4.1cm

Đường kính miệng 11.8cm

Đường kính miệng 8.6cm

Đường kính miệng 8.6cm

Đường kính miệng 11.9cm

Đường kính miệng 6.7cm

Đường kính miệng 5.9cm

Đường kính miệng 4.7cm

Đường kính miệng 9.5cm

Đường kính miệng 9cm

Đường kính miệng 5.9cm

Đường kính miệng 3cm

Đường kính miệng 3cm

Đường kính miệng 11.9cm

Đường kính miệng 5.9cm

Đường kính miệng 5.9cm

Đường kính miệng 9.5cm

Đường kính miệng 9cm

Đường kính miệng 5.9cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 5cm

Đường kính miệng 5.9cm

Đường kính miệng 5.2cm

Đường kính miệng 24.7cm

Đường kính miệng 13cm

Đường kính miệng 13cm

Đường kính miệng 11cm

Đường kính miệng 24.5cm

Đường kính miệng 9cm

Đường kính miệng 9cm

Đường kính miệng 5cm

Đường kính miệng 11.8cm

Đường kính miệng 10.1cm

Đường kính miệng 8.6cm

Đường kính miệng 8.6cm

Đường kính miệng 11cm

Đường kính miệng 5.2cm

Đường kính miệng 7cm

Đường kính miệng 8 cm

Đường kính miệng 90 mm

Đường kính miệng 2cm - Chu vi tối đa 26cm

Đường kính miệng 11.8cm

Đường kính miệng 8cm

Đường kính miệng : 12.5 cm

Đường kính miệng : 12.5 cm

Đường kính miệng : 14 cm

Đường kính miệng : 14 cm

Đường kính miệng : 15 cm

Đường kính miệng : 15 cm

Đường kính miệng : 16 cm

Đường kính miệng 16.5cm

Đường kính miệng 5cm

Đường kính miệng 5cm

Đường kính miệng 11 cm

Đường kính miệng 5cm
giá bán : 245.000

Đường kính miệng 60 mm

Đường kính miệng 5cm

Đường kính miệng 23.2cm

Đường kính miệng 7.5cm

Đường kính miệng 8cm

Đường kính miệng 6cm

Đường kính miệng 6.6cm

Đường kính miệng 7cm

Đường kính miệng 7cm

Đường kính miệng 6cm

Đường kính miệng 24cm

Đường kính miệng 10cm

Đường kính miệng 12cm

Đường kính miệng 8.5cm

Đường kính miệng 18.2 cm

Đường kính miệng 18.2 cm

Đường kính miệng 18.2 cm

Đường kính miệng 11cm

Đường kính miệng 14cm

Đường kính miệng 15cm

Đường kính miệng 17.5cm

Đường kính miệng 17.5cm

Đường kính miệng 17.5cm

Đường kính miệng 17.5 cm

Đường kính miệng 20cm